Obchodní podmínky

PROVOZOVATEL

Michael Galus

Tkalcovská 1529, Jirkov, 43111

 

IČ: 88183556
DIČ: CZ8912282588
+420 723 688 003
michaelgalus@seznam.cz

PŘEDMĚT ČINNOSTI

Předmětem činnosti je výroba a následný rozvoz hotových jídel a potravinářského zboží do obydlených částí měst a blízkého okolí.

OTEVÍRACÍ DOBA A ROZVOZ

Aktuální provozní doba Restaurace Slunce je uvedena v zápatí webu www.restauraceslunce.cz. Telefonické objednávky se přijímají pouze v otevírací době a to maximálně do 15-ti minut před stanoveným časem ukončení provozu. On-line objednávky se přijímají pouze v otevírací době a to maximálně do 30-ti minut před stanoveným časem ukončení provozu.
Slunce Podbořany si vyhrazuje právo stanovit individuální výši minimální objednávky na 119 Kč (nápoje a přílohy nevozíme samostatně) a právo nerozvážet do některých oblastí.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za produkty a služby je možno platit v hotovosti, gastrostravenkami (Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Dejeuner),nebo bankovním převodem v případě uskutečnění objednávky na www.sluncepodborany.cz, popřípadě přes smluvní partnery. Slunce Podbořany si vyhrazuje právo do zbylé hodnoty stravenek peníze nevracet. Zákazník je povinen ihned přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel. Pokud odebíráte více surovin, než přidáváte, tak výsledná celková cena za produkt nemůže být menší, než výchozí cena pizzy nebo jídla. Rozvozci (doručovatelé produktů) z bezpečnostních důvodů u sebe nemají více než 1000,- Kč v hotovosti. Prosíme, připravte si drobné nebo předem nahlaste, že budete platit vyšší bankovkou než je 1000,-Kč. Veškeré platby jsou prováděny v české měně (CZK). Všechny ceny našich produktů jsou uváděny včetně obalů a DPH.

PRODUKTY

Nabízené produkty nebo zboží mohou být dočasně vyprodány. V těchto případech vám bude nabídnuta alternativa. Nápoje a přílohy se rozváží pouze s pizzou nebo hlavním jídlem. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky neprodáváme osobám mladším osmnácti let.

AKCE, SPECIÁLNÍ NABÍDKY, SLEVY

Slunce Podbořany si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady, zejména při objednání prostřednictvím smluvních partnerů. 

DORUČENÍ OBJEDNÁVEK

Cílem je doručení objednaných produktů a zboží v co nejkratší době. Doba dodání je od 30 minut do 90 minut. V případě, že nastanou situace, které přímo ovlivní zpoždění dodávky (dopravní komplikace, nehoda, zhoršené povětrnostní vlivy atd.),může dojít k opoždění objednávky. V tomto případě podá pracovník příjmu objednávek informace o čase dodání. Za zpoždění, či nedodání zaviněné třetí osobou (krádež, výpadek energií, přerušení dodávky vody atd.),nemůže Slunce Podbořany nést odpovědnost, a proto toto není důvodem oprávněné reklamace. Veškeré provedené objednávky jsou závazné a kupující je povinen za objednané zboží zaplatit celkovou cenu. Hmotnosti veškerých jídel jsou uváděny v syrovém stavu. Objednávku doručujeme ke vchodovým dveřím. 

REKLAMACE

Slunce Podbořany doporučuje na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s objednávkou. Pokud je cokoliv v nepořádku, je zapotřebí neprodleně zavolat na pobočku, kde byla objednávka uskutečněna. Pokud nebyly dodrženy obchodní podmínky naší firmy, či kvalita jídla, bude nabídnuta výměna zboží. Nové zboží bude dodáno v co nejkratším termínu. Zboží lze reklamovat pouze v den, kdy bylo zakoupeno. Na reklamované objednávky z předchozích dní nelze brát zřetel. Firemní email michaelgalus@seznam.cz neslouží pro podávání reklamací. Na tento e-mail můžete posílat vaše názory, nápady, nabídky spolupráce nebo žádosti o zaměstnání. Zákazník má v mimosoudním řešení právo obrátit se na třetí stranu a tou je Česká obchodní inspekce. http://www.coi.cz

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Potvrzením a odesláním objednávky nebo sdělením při telefonické objednávce dáváte souhlas k dalšímu využití Vámi uvedených osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo) za účelem zásilkového prodeje, jejich uchovávání v centrální databázi podnikatele Michaela Galuse a dále v pokladním systému provozovny a to po dobu neurčitou. Zpracovatel databáze je společnost Fastest solutions, Pelclova 2500/5, 702 00, Ostrava, IČ: 28591232. Uskutečněním objednávky zároveň souhlasíte se zasíláním marketingových nabídek formou sms a emailů v rámci aktivit Restaurace Slunce. V zájmu zkvalitňování služeb může být Vás hovor zvukově zaznamenán. Máte právo kdykoliv požádat o výmaz osobních údajů prostřednictvím emailu: michaelgalus@seznam.cz.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Z hlediska nabízeného sortimentu služeb není možné od smlouvy odstoupit.